به یاد مادرمان، شمس

Odoo CMS - a big picture

 

زبان در این موارد از بیان حال قاصر است و کلمات نمی‌توانند جوابگوی احساسات ما باشند. مادرمان شمس نصاب زاده اقتداری وظیفه مشکل زندگی، که از تولد به دوش هر زاده‌ای گذاشته شده‌است را متعهدانه ، با عشق و با انرژی و تحرک متحمل شد و آنرا با تمام وجود زندگی کرد. هر مرحله زندگی اش را به خوبی مدیریت کرد و در قبال همسر و فرزندانش همیشه دانست چه راهی را برگزیند که همیشه همراه آنها باشد. از همیاری به پدر و مادر و خواهر و برادر و همه اقوام و آشنایان نیز غفلت نکرد. مادری مومن و معتقد به اخلاق و وجدان انسانی و معنوی بود. در این راه متعهد به صلح و عدالت وبرابر حقوقی در جهان بود و تا آخر عمر پابرجا ماند .

در جوانی و میان سالی به فعالیت های اجتماعی در همین مسیر پیوست و در سالمندی هم شب و روز در حال مطالعه و خودآموزی بود. افسوس که شرایط روزگار بین خانواده ما هم دوری های فیزیکی ایجاد نمود بطوری که ما نتوانستیم انطور که باید در لحظات نیاز در کنارش باشیم. اما میدانیم که او این شرایط را پذیرفته بود و گله ای نه از ما و نه از روزگار داشت. اما دریغ و درد که عرق شرم بر پیشانی ما باقی گذاشت و رفت.

‎روحش شاد و سفرش خوش.

 ‎برای پاس داشت عمری که با ما گذراند مراسمی در روز یکشنبه 12 ماه مه از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر در کلیسای جامع وحدانی پرتلند برگزار خواهد شد. از سرورانیکه قصد حضور در این مراسم را دارند تقاضا میکنیم برای شادی روح مادرمان بجای اوردن گل به هر مقدار که مایل هستند به حساب ویژه در بنیاد کودک برای کمک به محصلین نیازمند در شیراز مبلغی واریز نمایند.

United Congregational Church

of Christ in Downtown Portland

1126 SW Park Ave,

Portland, OR 97205, USA


It is extremely difficult to use any language to express the deep sorrow that we feel in this situation. Our Mother Shams Nesabzadeh Eghtedari passed away in Iran after a life full of living a dream to see social justice and equality in the world. She was consequently a hardworking woman who worked all her life in order to keep her independence when it was not the norm in the society.

In her youth she joined the Peace movement against WW2 and occupation of Iran. Later she became member of organization in support of women, and a women rights activist! Unfortunately situations in Iran prevented us from being present at her side in the hard time at the end, but we’re sure that she accepted the reality and did not blame us or the situations for this distance. Nevertheless, we miss her with a shame in our heart that after a whole life receiving her kindness and support we were not able to pay back our debt.

May her journey be safe and in peace!

In order to follow her lead in helping others, we ask that instead of any flower please donate to Child Foundation in a special account in her name for children in need in Shiraz!


click here to donate